Ikäihmiset kulttuuria tuottamassa

28. loka, 2017

Ikäihmiset kulttuuria tuottamassa

"Yhdessäolo ja yhdessä tekeminen, uudet kokemukset sekä oppiminen, innostus ja iloinen mieli, siinä tärkeimmät syyt ikäihmisten harrastetoiminnalle. Säännölliset tapaamiset läheisten, ystävien ja tuttavien kanssa tuovat virkeyttä ja toimintaa ikäihmisten arjen keskelle. Yhteisöllisyyttä ja kulttuuriharrastuksia tukemalla voidaan rikastaa ikäihmisten arkea. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (2013) on todennut, että pelkästään hyvä sairauksien hoito ei takaa riittävää hyvinvointia ikäihmisille. Hyvinvointia voidaan parantaa tarjoamalla tarkoituksenmukaista tekemistä" (Minna Kallinen, 2014)

Aurinkorinteellä vietetään ensi viikon perjantaina 3.11 runokirjan julkistamistilaisuutta (klikkaa yläpalkin kohtaa "Tulossa lähiaikoina"). Vuosikymmenien saatossa kirjoittajan runoja oli kertynyt "pöytälaatikkoon" vuosi vuodelta enemmän, ja joka kokoelma nyt julkaistaan kirjana. Siis tämä - muun kulttuurityön ohella - on hieno osoitus siitä, miten kulttuurin tuottamisella ei ole ikärajaa ja miten hyvinvointia voidaan parantaa myös itse esimerkiksi kirjoittamalla ja muilla harrastuksilla.

Lainaan tähän kirjoitukseeni Minna Kallisen opinnäytetyötä v. 2014: "Ikäihmiset kulttuuria tuottamassa – lisää yhteisöllisyyttä arkeen". Koko työ on luettavissa täältä: http://www.theseus.fi/handle/10024/77683 

"Ikäihmiset toimivat paitsi kulttuurin kuluttajina myös sen tuottajina. Molemmilla on suuri merkitys elämänlaadulle. Leonie Hohentahl- Antin (2009) toteaa ihmisen olevan aina kokonaisuus. Hänen mielestä pelkästään hyvä fyysinen toimintakyky ei takaa riittävän rikasta elämää. Henkistä toimintakykyä voidaan ajatella ikään kuin pohjana elämän mielekkyydelle ja tarkoituksellisuudelle. Esimerkiksi luovien taitojen tunnistaminen itsessään on voimaannuttava kokemus, se antaa elämälle arvokkuutta ja merkitystä. Ikäihmiset nauttivat saadessaan olla mukana tuottamassa monimuotoista kulttuuria. Se parantaa itsetuntoa ja antaa onnistumisen kokemuksia. Voidessaan esittää omia kulttuurisia tuotoksia ikäihmiset kokevat yhteiskunnallista arvostusta ja jakavat kulttuuriperintöään eteenpäin seuraaville sukupolville.

Vanhustyössä puhutaan paljon esteettömyyden merkityksestä, joka usein tarkoittaa kodin ja ympäristösuunnittelun esteettömyyttä. Fyysinen esteettömyys on ikäihmisille tärkeää, mutta merkittävää on myös henkinen esteettömyys. Henkistä esitteettömyyttä voi kuvata tunnetilana, jolloin on lupa ilmaista itseä omalla tavallaan, omien kykyjen ja taipumusten mukaan. Se on tunne vapaudesta ja oikeudesta ottaa omat luovat voimavarat käyttöön. Henkinen esteettömyys lisää ikäihmisten henkistä toimintakykyä, joka sisältää luovuuden elementin”. (Hohental-Antin 2009)

Näillä ajatuksilla tänään. Ikä ei siis todellakaan ole este harrastaa ja tuottaa kulttuuria, ja juuri nämä periaatteet ovatkin kantava teema Aurinkorinteen arjessa. Laulaminen, soittaminen, näytteleminen, kirjoittaminen ja käsityön harrastaminen ovat kaikki elementtejä, joilla tehdään hetkistä erityisiä, ohikiitäviä kohtaamisia. Käsikirjoituksia ei tarvita, koska jokainen ihminen on jo itsessään sellainen - elämän luoma elävä käsikirjoitusmuistio, johon on kertynyt paljon pieniä ja suuria kertomuksia elämän poluilta. Ja juuri näitä kertomuksia on aina ilo ja etuoikeus kuunnella täällä Aurinkorinteellä... 

Teksti: Raija Westergård

Jaa tämä sivu