Naisten 9 työtä ja monta erilaista elämää

8. heinä, 2018

Naisten 9 työtä ja monta erilaista elämää

Sattuipa silmiini tässä joku päivä mielenkiintoinen artikkeli naisten työstä. Valitettavasti en ehtinyt sitä tallentamaan mihinkään netin tietovirrassa (netti on aina vaan nopeampi, tai sitten minä olen hidastunut). Joka tapauksessa siinä artikkelissa oli kyse teoksesta, jonka ovat kirjoittaneet Pia Lindroos ja Päivi Lipponen eli  Naisen 9 työelämää : tämä kirja perustuu tositarinoihin. Helsinki, Kirjapaja, 2016. 

Todellakin, meillä naisilla tuntuu olevan vähintään 9 työtä ja lukemattomia erilaisia elämiä, jolla tarkoitan sitä, miten positioimme itsemme erilaisiin yhteisöihin (työ, perhe, harrastukset jne.) ja joissa kaikissa olemme erilaisia ja vietämme tavallaan jokaisessa yhtä elämäämme monien erilaisten elämiemme joukossa. 

Lindroos ja Lipponen käsittelevät teoksessaan lähinnä naisen työelämää ja sen muutoksia: "Kirjassa Naisen 9 työelämää käydään läpi työelämän muutoksia, hahmotellaan tulevaisuutta ja esitellään joukko naisia, jotka ovat eri tavoin selviytyneet työelämän muutosvaiheista, kuten työpaikan menettämisestä. Millä keinoin he ovat näistä tilanteista pudonneet jaloilleen? Kirjoittajilla toimittaja Pia Lindroosilla ja filosofian tohtori Päivi Lipposella on omakohtaista kokemusta työelämän muutoksista ja pirstaleisuudesta.

Muuttuvaa työelämää selvitetään erityisesti yli viisikymppisten naisten osalta, sillä tutkimuksen mukaan vain 10 prosenttia yli 50-vuotiaana irtisanotuista naisista löytää uuden vakinaisen työpaikan. Keskeisessä roolissa ovat ajantasainen osaaminen, sitkeys ja rohkeus. Uusiin suuntiin kannattaa katsella ja tehtäviä hakea jo ennen kuin uupuu tai tulee muuten pakko. Itsensä johtamisen taidosta ja sopeutumiskyvystä on esiteltyjen tapausten valossa hyötyä."

Paljon puhutaan myös elinikäisestä oppimisesta eli kaiken edellämainitun lisäksi meidän pitää kouluttautua ja kehittää itseämme kaikenaikaa. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kirjoittaa blogissaan kesäkuun lopulla, että: "Viime viikkoina on julkisuudessa ollut useita merkittäviä puheenvuoroja työelämän nopeasta muutoksesta. Ilmarisen tuleva toimitusjohtaja Jouko Pölönen totesi toukokuun lopussa, että muutos vaikuttaa miljoonaan työpaikkaan vuoteen 2030 mennessä. Hänen mukaansa yli 300 000 työpaikkaa katoaa, mutta samalla syntyy uudenlaista työtä jopa katoavia työtehtäviä enemmän. Isoja asioita työmarkkinoilla!

Työntekijälle olennaisin asia on oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja sen suuntaaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tästä asiasta on tietysti puhuttu aiemminkin, mutta nyt se on erityisen tärkeää ja ajankohtaista. Kenen vastuulla muutokseen varautuminen ja käytännön toimenpiteet sitten ovat?"

Niin, kenen vastuulla? Fjäderin mukaan vastuuta pitää ottaa itsestään paitsi henkilö itse, myös työnantaja ja valtiokin. 

Fjäder jatkaa: "Meillä ei ole koko työuran kestävää oppivelvollisuutta, vaan muuntokoulutusta tehdään kapeasti ammatista ammattiin ja usein tutkinnon kautta. Jotta voisimme pysyä työelämässä vielä vuosienkin päästä, tulisi meidän ”muuntokouluttaa” itseämme koko ajan nykyiseenkin työhömme. Asenteiden muuttumisella on iso merkitys uudenlaisen toimintakulttuurin luomisessa. Minusta tuntuu, että aika on kypsä uusille ratkaisuille. Jos emme halua tai osaa tehdä niitä, meillä ei ole valmiutta kohdata vääjäämättä tapahtuvaa työelämän murrosta, joka on laaja ja moniulotteinen. Toivon, että osaamisen johtaminen otetaan yrityksissä osaksi strategista johtamista ja kehittämistyötä."

Olen aivan samoilla linjoilla siinä, että ihmisen on jatkuvasti kehitettävä ja koulutettava itseään, ja ainakin minusta se on todella mielenkiintoista. Vaikka itse olenkin jo eläkeiän kynnyksellä (aion toki jatkaa työelämässä vielä muutamia vuosia) pidän ensiarvoisen tärkeänä - itsensä kehittämisen ohella - myös työn ja työelämän kehittämistä. 

"Jokaisen työntekijän etu työmarkkinoilla on ajantasainen osaaminen. Se liittyy olennaisesti työkykyyn, palkkakehitykseen ja työllistyvyyteen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteellisesta osaamisen uudistamisesta on tehtävä yksi työelämän peruspilareista." (Sture Fjäder 27.6.2018. Verkkouutiset)

Raija Westergård

päivätoiminnan ohjaaja / Aurinkorinne

Jaa tämä sivu