Kokeilukulttuuri käytäntöön

15. heinä, 2018

Kokeilukulttuuri käytäntöön

Ensiksi huomasin tämän kuvan, se toi mieleen lapsuuteni kalastusreissut isäni (minulle aina Pappa) kanssa Mouhijoella ja silloisella Kiikoisten Marjajärvellä, joka nykyisin on noin 400 - 500 hehtaarin peltoaukea 1950-luvulla aloitetun kuivaushankkeen seurauksena. Lapsuudestani muistan järven kuvan kaltaisena kortteikkoisena lintujärvenä, jossa keskellä oli syvä uoma, josta kalaa tuli runsaasti. Myös joen ja järven haju sekä lintujen äänet ovat jääneet syvälle muistiini noilta menneiltä ajoilta. Nyt järven paikalla ahertavat suuret maatalouskoneet, vilja kasvaa ja kohta tuleentuukin. Maailma muuttuu...

Kuva on Valtiokonttorin sivuilta ja artikkelista "Osaaminen ei tunne rajoja", jonka on kirjoittanut Hanna Ojanpää:  "Valtiolla työskentelee noin 73 000 henkilöä noin 240 virastossa ympäri maata. Määrä pitää sisällään paljon erilaista osaamista. Asetusten ja osittain asenteidenkin vuoksi paljon osaamiskapasiteettia jää kuitenkin myös piiloon hallinnonrajojen sisälle. Valtionhallinnossa onkin nyt toden teolla herätty pohtimaan sitä, kuinka osaamista voitaisiin laajemmin hyödyntää eri virastojen ja organisaatioiden välillä sekä työn merkityksellisyyden että tuottavuuden näkökulmasta."

Otan kopin tuosta "työn merkityksellisyydestä". Todellakin, vanhustyössä ja varmasti sosiaalityössä ylipäätään työn merkityksellisyys korostuu. Ojanpää kirjoittaa myös, että oman osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää ja myös se, miten merkitykselliseksi työnsä kokee. Takavuosina on paljon puhuttu "asiakaslähtöisyydestä", joka edelleen on toimiva termi, mutta sitä pitäisi tämän ajan hengessä myös laajentaa käsittämään enemmän kuin ainoastaan asiakkaat. Täytyy muistaa, että asiakkaitten takana ei ole tyhjyyttä, vaan siellä on jokaisen oma lähipiiri, perhe, sukulaiset ja tuttavat. Asiakaslähtöisyys on yletyttävä myös sinne sekä tietysti koko osaamisen rajattomaan organisaatioon.

 – Tiivistetysti voi sanoa, että henkinen tavoitetilamme on, että jokainen kokisi olevansa valtiolla töissä, ei ainoastaan omassa virastossaan. Projektiryhmien viesti on selvä: momentum on nyt (Mari Näätsaari, Osaamisen joustava hyödyntäminen - hanke).

Lopuksi: tässä kirjoitin (Valtiokonttorin julkaisua siteeraten) kokeilukulttuurista ja osaamisen hyödyntämisestä, ja kun katsoo oheista kuvaa, pohdin, että kaikki me tässä valtiossa olemme samassa veneessä. Toivottavasti vene ei pahemmin vuoda... 

Raija Westergård

päivätoiminnan ohjaaja, Aurinkorinne

Jaa tämä sivu