Valinnan vapaus - mitä se tarkoittaa?

29. joulu, 2021

Valinnan vapaus - mitä se tarkoittaa?

Tein mielestäni järkevän valinnan ja vaihdoin terveyskeskusta. Tässä en kerro syitä ratkaisuuni enkä myöskään sitä, että minkä paikkakunnan sote-palvelut valitsin. Säännöissä mainitaan, että valinta pitää kohdistaa johonkin  EU.n alueella eli aika laaja skaala tässä kohtaa valittavaksi. Valinnan vapaudesta voitte lukea oheisesta linkistä enemmän:

Taysin sivuilta voi myös lukea aiheesta seuraavaa: suomalaisilla on oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tietyin edellytyksin. Valinnanvapaudesta on jo muodostunut tavanomainen käytäntö. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Terveydenhuoltolaissa mainittu yhteisymmärrys tarkoittaa, että lähettävä lääkäri arvioi potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeen. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Kun tarve on todettu, potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa julkisesta erikoissairaanhoidosta.

Potilaan valinnanvapaus laajentui vuoden 2014 alussa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa. Valinnanvapaus ei koske päivystystilanteita. Päivystyspotilaat hoidetaan asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Potilaalla on oikeus valita myös perusterveydenhuollon hoitopaikkansa vuodeksi kerrallaan. Tällöin potilaan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus valinnastaan sekä nykyiseen terveyskeskukseensa että uuteen valittuun terveyskeskukseen.

Jaa tämä sivu